ผลงานตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์โคสเตอร์ ได้รับความไว้วางใจให้ใช้ในโครงการต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก ท่านสามารถเลือกชมผลงานคุณภาพ ของ KÖSTER ได้ด้วยการ คลิก เมนูด้านซ้ายซึ่งได้จำแนกตาม ประเภทการใช้งาน ตามประเทศ และ ตามผลิตภัณฑ์

ภาพถ่ายด้านล่างเป็นโครงการตัวอย่างที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา: 

USA, Los Angeles, CA, Subway Terminal Building

Object
Subway Terminal Building, Los Angeles, CA 
Fields of application
Internal basement waterproofing in case of flowing water
Description
This historic site is currently being renovated into retail and housing. The KOSTER NB 1 and KD Blitz Systems are being used on walls and ceilings throughout the multi-story, subterranean portion of the structure. Surfaces are being cleaned using hydro-jetting. Approximate square feet to date is 3,000.  
Product applied
KÖSTER KD 2 Blitz Powder
KÖSTER NB 1 Grey
KÖSTER SB Bonding Emulsion "Concentrate"
Contractor
L.M. Waterproofing, El Cajon, CA  

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland France Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America