โคสเตอร์ กรีนเพจเจส คู่มือเคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง

โคสเตอร์ กรีนเพจเจส เป็นคู่มือเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง โดยที่เนื้อหาเน้นที่ระบบกันซึม ระบบปกป้องและซ่อมแซมโครงสร้าง เหมาะสำหรับ สถาปนิก วิศวกร ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา โดยรวบรวมวิธีการติดตั้งระบบกันซึม สำหรับโครงสร้างตั้งแต่ชั้นใต้ดินจนถึงดาดฟ้า และยังครอบคลุมถึงระบบปกป้องและซ่อมแซมโครงสร้าง

 

โคสเตอร์ กรีนเพจเจส คู่มือเคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง as PDF (Edition 02, 11.5MB)